Witaj na mojej stronie domowej

Znajdujesz się na stronie poświęconej mojej osobie, mam na imię Dominik, na co dzień pracuję jako programista Java. Oprócz pracy zajmuję się programowaniem hobbystycznie, zachęcam do pobrania mojego CV oraz przejrzenia listy moich projektów.

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące moich umiejętności.

  Technologie/umiejętności wykorzystywane komercyjnie lub hobbystycznie wraz z samooceną:
 • [3/5] Tworzenie aplikacji w Java – Java EE, EJB3, JPA, JMS, JBoss, GlassFish, Oracle Database 11g, Java SE Swing
 • [4/5] Quality Assurance – JUnit, NUnit, PHPUnit
 • [5/5] Tworzenie aplikacji desktopowych – Delphi/VCL, C++/MFC/WinAPI, Firebird
 • [4/5] Tworzenie aplikacji webowych – XHTML, CSS, jQuery, PHP, MySQL, SOAP, XDebug, APC
 • [5/5] System wersjonowania – Subversion
 • [5/5] Zarządzanie projektami – dotProject
 • [5/5] Zarządzanie obsługą błędów – Mantis
 • [2/5] Tworzenie skryptów Bash/Perl/Python
 • [4/5] Umiejętność administracji Linux, usługi: Apache, PHP, MySQL, SVN, OpenSSH, ProFTPD, Exim4, Bind9, DHCPD, IPTables
 • [4/5] Administracja VMware ESXi, VMware Server
 • [1/5] Języki asemblerowe – MASM, GAS
 • [1/5] Tworzenie aplikacji desktopowych – C# WinForms, C++ Gtk/Qt
 • [1/5] Tworzenie aplikacji 2D/3D – C++, OpenGL, DirectX, Ogre3D, Allegro
 • [1/5] Podstawy RTLinux oraz Kernel Programming.